Etkin İletişim ve Çatışma Yönetim Eğitimi

 • Çatışma, iletişimde adapte olma ve geri adım atma yeteneğidir.

  Çatışma hava gibidir. Ne kadar iyi günler geçiriyor olursanız olun, sonunda yağmur yağacak. Ve yağmur dünya için gerekli olduğu için, çatışma her takım ve organizasyon için gerçekten çok önemlidir. Ancak örgüt içinde bir bölüm, grup ve bireyler arasında oluşan çatışmalar kaçınılmaz olabilir. Kontrol altında alma ,kaynakları ve farklarının öğrenilmesinde,pratik öğretileri ile benzersiz eğitimle tanışın.

 • +7

  SAAT

Eğitim 2 bölümden oluşur

 • 01. İLETİŞİM VE ÇATIŞMAYI ANLAMAK

  ♦ İletişim ve Çatışma nedir? Türleri
  ♦ Çatışma teşvik eden reaksiyonlar
  ♦ Yönetmede hangi beceriler gerekli?
  ♦ Temiz iletişimde 10 emir…
  ♦ Tartışmalarda kazandıran 16 Kural..
  ♦ DISC Davranış özellik ve tarzları

 • 02. KONTROL & TAKTİKLER

  ♦ Narsist / Yanlı / Zor insan nasıl yönetilir?
  ♦ Zor insanlarla nasıl konuşmalı?
  ♦ Haksız eleştiri ile baş etme
  ♦ Konuşmada İkna edici olma
  ♦ Yönetilmez çalışan ve yöneticiyi yönetme
  ♦ İş yeri çatışmalarında ara bulucuk
  ♦ Doğru Apologize ve özür nasıl dilenir?

 • PROGRAM KATKILARI

  BİREYSEL ; program katılımcılarının kendi sonuçlarını görmesi ve varsa ileride düzenlemesine kılavuz olacak değerlendirmelerine yardımcı olur.

  • “Zor insanlarla baş etme” kişisel değerlendirme testleri.
  • Baskı altında davranış testi ,
  • İşleri sırasında kılavuz olacak bilgilerin oluştuğu -pdf formatlı- “Eğitim Notları” ,
  • İş yaşamlarında katılımcısına değer katacak -özel olarak numaralandırılmış- “Eğitim Sertifikasyonu” ,

  ÖRGÜT ; Kurumsal olarak alınan program sonunda tüm katılımcılara LQ-Learn Quality “Öğrenim Kalitesi ” anketi uygular. Kümülatif katılımcı “Reaksiyonel tepki” sonuçları örgüt yönetimleri ile paylaşılır.

 • SÜRE,KONTENJAN VE PROFİLLER

  SÜRE VE KONTENJAN

  1 günlük 9.30 ile 17.00 saatleri arası,(20 dk.-2 dinlenme ve 1 saat öğle yemeği molalı) Min. 20 ile Max 30 kişilik gruplarla “KURUM İÇİ” olarak sadece kurumların kendi çalışanlarına yönelik düzenlenir.

  ÖNERİLEN KATILIMCI PROFİLİ

  Örgütte farklı departman tüm kadro yönetici,uzman,her seviyede tüm çalışanları, yönetici adayları…

Temel kavramıyla;
Etkili İletişim

 • 25

  Algılama

 • 50

  Taktikler

 • 75

  Yönetme

 • 100

  Uygulama

Program hakkında
SUNUCU MESAJI

 • Sunucu; Soner Duray

 • NEDEN?

  ÇATIŞMANIN BİR ÇOK NEDENİ VAR…

  Bazıları kişiseldir… Değer, çıkar ve ilişkiye dayalı sorunlardan kaynak olabilir. Bazıları ekip ve birimler arasıdır… Rutinleşme, uzmanlaşma, kaynakların kısıtlı olması, standartlaşma en genel şekliyle ekip çatışma nedeni olabilir. Bir çoğuda … Kaynak paylaşım sorunları, görevler arası bağımsızlık, amaç-değer-statü farklılıkları, altyapı dengesizlikleri ve iletişim sorunları, çatışma kaynağını oluşturabilir

  SEVİYESİ

  ÇATIŞMANIN BİR ÇOK SEVİYESİ VAR.

  Çatışma şiddet/yıkıcılık içerecek boyutlara gelmesi istenmez.Hangi seviyede olduğunu ve sonraki seviyeye geçmeden önlenmesi önemli. Bunu anlamak ve çatışmaya dahil çeşitli bakış açılarını takdir etmeyi geliştirmek için tüm ekip üyelerin önemli becerisidir.Bu beceri,ortaya çıkması muhtemel olumsuzları önlerken ,birey ve ekipler arasındaki farklarda, sağlıklı bir denge sağlamak ve yıkıcı / bozucu etki yaratacak ortamları engeller.

  ÖNEMİ

  BİREYSEL ÖNEMİ…
  Çatışma yönetim eğitimleri ,kişisel çatışmalarda bireylerin öz-farkındalık ve karşındakine farkındalık yaratacak geri bildirim yeteneği ile etkin iletişim yetenek gelişimlerine katkı sağlar.
  ÖRGÜTSEL ÖNEMİ…
  Sağlıklı ve yapıcı çatışma başarılı takımların bileşeni. Gelişimi ,örgüt içinde iletişim/çatışmada şiddet planlarının hazırlanmasına katkı sağlar.(tıpkı yangın,doğal afet planları gibi)

  NOT

  İş yaşantılarında Patron ve ekip üyeleri arasında üstünlük kurma, karşı tarafı yetersiz görme veya ekip çatışmalarına neden olabiliyor. Şirketler için çatışma geliştirici bir unsurdur. Her zaman fırsat yaratır. Ancak boyut büyüdüğü ve kaçınıldığı (sessizlikler) anlarda kişi ve bölümler arası yıkıcı olabiliyor.
  İletişimi kontrol altına almada bilgi,teknik ve taktikler her şeydir. Otoriteler arası iletişimler, sonuca oluşmadan karşılılık nasıl yaratılır? Ortak fikir birliği ulaşma nasıl gerçekleşir? İletişim kıtlığı ortamlarında genelden özelleştirmeye nasıl yaklaşımlar sergilenir? Etkinlikte yepyeni tekniklerle tanışacaksınız.

 • ÇATIŞMAYI YÖNETME, İŞLERİ YÖNETMEKTİR..

  Kişinin kendi olduğu kadar karşısındaki davranışları ve tutumunun gözlenmesi önemli.Çatışma yönetim eğitimleri ,kişisel çatışmalarda bireylerin öz-farkındalık ve karşındakine farkındalık yaratacak geri bildirim yeteneği ile etkin iletişim yetenek gelişimlerine katkı sağlar.Sonunda neler mi kazanacaksınız?

  • BİREYSEL OLARAK …

   Yeni fikir üretimi ve paylaşımları katkı, olumlu davranış tarzlar geliştirmesi, pozisyon gücünü olumsuz etkisini azaltması,karşısındaki kişiye söz hakkının verilmesi bilinçi yaratır. Bireyin örgütsel güvenini artırır.
   Tartışma anında kişi değil konuya odaklanma, ekip içi aktif ve olumlu tarz oluşumu, özel yaşamında da uygula fırsatları, daha az öfke ve tepki verme gelişimi ,ilişkilerde kişilik tasnifine göre davranış geliştirme becerisi,Çatışma süreçlerini yönetme becerisi kazandırır.

  • ÖRGÜTSEL OLARAK …

   Genel yönetim zamanlarında tasarruf sağlar. Bütünleştirici organizasyon çabasında, enerjisini boşa harcamasını önler. Yeni bir liderlik biçimleri geliştirir.Yaratıcılıklarını ortaya koymalarını sağlar. Ayrık bireylerin ve grupların yakınlaşmasına katkı verir. Çatışma kurumsallaşabilir. Bireylerin örgüt yapısına zarar vermeden hislerini açığa vurup rahatlamalarını sağlar. Çatışma sonucunda, eski amaçlar yerlerini daha iyi ve geniş amaçlara bırakabilir. Başarılı çatışma yönetimi,örgütünüze pozitif gelişmeleri de beraberinde getirir.

ÇALIŞANLARINIZ İÇİN
FIRSAT İÇERİYOR MU?

KURUMSAL TEKLİFİNİZİ ALIN TÜM KURUMSAL PROGRAMLAR

BUNLARDA
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !

Posted in: